I am who I am

Performances

Cái này chỉ mới là page tự sướng thôi chứ chưa up xong hêt mớ này đâu :))

  • Các clip được u thập từ nhiều nguồn, trong đó chủ yếu là các clubboxes, các fansite lớn hay những file có sẵn trong máy của mình. Đặ c biệt mình xin cám ơn VCass cho 3 perf đầu tiên, mình thực sự tìm không ra nó =(
  • Hầu hết nhạc mình chọn để upload đều có chất lượng cao (HQ), và được up lên host thông dụng nhất với người Việt Nam là MediaFire (trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng up lên các host của Việt Nam). Các bạn có thể mang đi nơi khác nhưng xin hãy re-upload lên host của riêng bạn và ghi rõ credit (bao gồm yatsuchi.wordpress.com).
  • Mình cung cấp cả HQ/HD cho những performance mà mình có khả năng kiếm.
  • Dùng HJSplit để nối các đuôi .001 .002 ….
  • Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+F để tìm kiếm file mà bạn cần.
  • Đây là PJ mình chỉ mần ở wordpress của mình. Sau này nếu hứng thì sẽ đem post ở forum khác

2002

20020302 SBS Inkigayo – Diamond
20021017 MBC China-Korea friendship concert – Diamond
2002 MBC Green White competition – Diamon

2003

20031207 Let’s make Asianation concert – Hug
20031226 SBS Music wave – Oh Holy night + Hug

2004

20040206 KMTV Show Music Tank – Oh Holy Night + Hug
20040206 Mnet Show King M – Hug – TVXQ
20040207 MBC Music Camp – Hug
20040208 SBS Sinkiang – Oh holy night+Hug
20040213 KBS2 Music Bank – Hug
20040213 MNet Show King Exciting Concert – Hug
20040214 MBC Music Camp – Hug
20040220 KMTV Music Show Tank – Hug
20040220 MNet Show King Exciting Concert Part 2 – Hug
20040221 MBC Music Camp – Hug
20040222 iTV Super Rookie – Hug
20040227 MNet Show King M – Hug
20040227 MTV Live Wow – Hug
20040228 MBC Music Camp – Hug
20040229 iTV Super Rookie – Oh Holy Night + Hug
20040229 SBS Inkigayo – Hug
20040305 KMTV Music Show Tank – Hug
20040305 MNet Show King N.O.W – Hug
20040306 MBC Music Camp – Hug
20040312 KMTV Show Music Tank – Hug
20040312 MTV Live Wow – Hug
20040313 MBC Music Camp – Hug
20040314 SBS Inkigayo – Hug
20040319 KMTV Show Music Tank – U-know & Micky MC Cut
20040319 KMTV Show Music Tank – Hug
20040319 KBS Music Bank – Hug
20040320 KMTV Show Music Tank – Hug
20040321 iTV Super Rookie – Hug
20040321 SBS Inkigayo – Hug
20040324 M.net Smart Star Festival – Hug
20040325 ArirangTV – Hug
20040326 KMTV Show Music Tank – U-know & Micky MC Cut
20040326 KMTV Show Music Tank – Hug
20040326 MTV Live Wow – Hug
20040327 MBC Music Camp – Hug
20040328 iTV Super Rookie – Hug
20040328 SBS Inkigayo – Hug
20040328 SBS Inkigayo – Mutizen Song + Encore
20040402 KMTV Show Music Tank – U-know & Micky MC Cut
20040402 KMTV Show Music Tank – Hug
20040403 MBC Music Camp – Intro+Acappella Show
20040403 MBC Music Camp – Hug + No.1
20040404 SBS Inkigayo – Hug
20040404 SBS Inkigayo – Mutizen Song+Hug Encore
20040409 KMTV Show Music Tank – U-know & Micky MC Cut
20040409 KMTV Show Music Tank – Hug
20040409 MTV Live Wow – Hug
20040410 MBC Music Camp – Hug
20040411 iTV Super Rookie – Hug
20040411 SBS Inkigayo – Hug
20040411 SBS Inkigayo – Mutizen Song+Hug encore
20040416 MNet Show King M – Hug
20040416 KMTV Show Music Tank – U-know & Micky MC Cut
20040416 KMTV Show Music Tank – Hug
20040417 MBC Music Camp – Hug
20040417 MBC Music Camp – Mutizen Song+Hug Encore
20040418 iTV – Hug
20040418 SBS Inkigayo – Oh Holy Night+Hug
20040423 KMTV Show Music Tank – U-know & Micky MC Cut
20040423 KMTV Show Music Tank – Hug
20040423 MNet Show King M – Hug
20040424 MBC Music Camp – Hug
20040424 SBS Inkigayo – Hug
20040427 ArirangTV – Hug
20040430 KBS Music Bank – Hug
20040430 KMTV Show Music Tank – U-know & Micky MC Cut
20040430 KMTV Show Music Tank – Hug
20040430 M.net Show King M – Hug
20040501 MBC Music Camp – My Little Princess
20040506 Mnet Show King – My Little Princess Acappella & Messages to…
20040507 KMTV Show Music Tank – U-know & Micky MC Cut
20040507 KMTV Show Music Tank – Hug
20040507 MNet Show King M – My Little Princess
20040508 The 15th Golden Melody Awards (red carpet, interview, perf.)
20040514 KMTV Show Music Tank – U-know & Micky MC Cut
20040514 KMTV Show Music Tank – My Little Princess
20040514 MTV Live Wow – My Little Princess
20040511 ArirangTV – Hug
20040515 MBC Music Camp – My Little Princess
20040516 SBS Inkigayo – My Little Princess
20040521 KBS2 Music Bank – My Little Princess
20040525 ArirangTV – Hug+MC
20040528 KBS2 Music Bank – My Little Princess
20040529 MBC Music Camp – My Little Princess
20040529 SBS Gayo Show – My Little Princess
20040530 SBS Inkigayo – My Little Princess
20040604 KMTV Show Music Tank – My Little Princess
20040604 MNet Show King M – My Little Princess
20040605 MBC Music Camp – My Little Princess
20040611 KM Show Music Tank – My Little Princess + Photo Essay
20040611 M.net Show King M – My Little Princess
20040613 SBS F Concert – My Little Princess + Hug (Yunho Off Key)
20040625 KMTV Music Show Tank – My Little Princess
20040625 MNet Show King M – My Little Princess
20040625 MNet Show King M – Drive
20040702 KMTV Music Show Tank – My Little Princess
20040702 KBS Music Bank Top10 – My Little Princess+Hug+One Sweet Day ft. Boa
20040703 MBC Music Camp – Make a better company+Drive (Live)
20040703 MBC Music Camp – Ending
20040709 KBS2 Music Bank – The way U are
20040704 SBS Comeback Special – Drive + The Way U Are
20040709 KM I Love Show Music Tank – The Way U Are + Drive
20040709 M.net M!Countdown – The way U are
20040710 MBC Music Camp – The Way U Are
20040710 MBC Music Camp – Ending Credits (Behind the scenes)
20040711 SBS Inkigayo – The Way U Are
20040714 SBS Athens 2004 Olympic – The Way U Are (live with terrible sound mixing)
20040715 BTV Night of Korean-Chinese Friendship – My Little Princess+Hug
20040715 BTV Night of Korean-Chinese Friendship – The Way U Are
20040715 SBS Inkigayo – The Way U Are (No Micky)
20040716 KMTV Show Music Tank – The way U are
20040716 M.net Show King M – The way U are
20040717 MBC Music Camp – The way U are ~Max missed queue to get off the stage~
20040718 SBS Inkigayo – The way U are
20040721 SBS Athens Olympics Special – The way U are
20040722 MNet+KM Super Concert – The Way U Are
20040723 KBS2 Music Bank – The way U are
20040723 Mnet – The Way U Are
20040724 MBC Music Camp – The Way U Are [in the cage]
20040725 SBS Inkigayo – The way U are (No Micky)
20040730 KBS2 Music Bank – Heal The World ft. BoA + The Way U Are
20040801 SBS Inkigayo – The way U are
20040729 M.net M!Countdown – Opening
20040729 M.net M!Countdown – The Way U Are
20040729 M.net M!Countdown – U-know & Micky MC Cut
20040731 MBC Korean Music Festival – The Way U Are (Xiah loses shoe)
20040731 MBC Korean Music Festival – Hot Mail With SM Town
20040731 MBC Korean Music Festival – About Friend (TVXQ ft. Insuni)
20040731 MBC Korean Music Festival – Ending 2
20040803 ArirangTV – The way U are
20040805 ArirangTV – The way U are
20040805 M.net M!Countdown – Dance + The Way U Are
20040805 M.net M!Countdown – The Way U Are Encore
20040805 M.net M!Countdown – U-know & Micky MC Cut
20040806 KBS2 Music Bank – The way U are
20040806 KM – The way U are
20040806 MBC – The way U are (No Micky)
20040807 MBC Korean Music Festival – Hug+My Little Princess+Dance ft. BoA
20040808 SBS Inkigayo – The way U are
20040811 KMTV B-side Show Tank – The Way U Are (Jaejoong)
20040814 MBC Music Camp Campaign – No Smoking Song
20040814 MBC Music Camp Campaign – The Way U Are (With Cartoon Intro)
20040817 ArirangTV – The Way U Are
20040818 MBC Music Camp – The Way U Are (with cartoon intro)
20040819 M.net M!Countdown – U-know & Micky MC Cut
20040819 M.net M!Countdown – The way U are + 1st Chart + Encore
20040820 MNet Show King – The way U are
20040822 KBS2 Athens 2004 – The way U are
20040822 SBS Inkigayo – The way U are
20040826 M.net M!Countdown – U-know & Micky MC Cut
20040826 KM M!Countdown – The Way U Are
20040827 KM Show Music Tank – The Way U Are (JaeSu_Collision)
20040829 SBS Inkigayo – The Way U Are
20040831 SBS No Smoking Campaign Concert – TVXQs Message + The way U are
20040831 SBS No Smoking Campaign Concert – No Smoking Song All Stars Ending
20040901 KMTV B-side Show Tank – The Way U Are (Yuchun)
20040902 MNet M! Countdown Adieu Special – Whatever They Say + The Way U Are
20040903 KM Show Music Tank – The Way U Are + Whatever They Say
20040904 MBC ATHENS 2004 – Whatever They Say
20040904 MBC Music Camp – The Way U Are
20040813 Mnet Guangzhou Ting Concert – Hug + WTS + MLP + Drive + TWUA
20040827 Mnet War Ting Concert – Hug + WTS + MLP + Drive + TWUA
20040910 M.net Seoul Ting Concert – Hug + WTS + MLP + Drive + TWUA
20040905 Channel[V] China Summer Concert – Drive, My Little Princess+Hug (Chinese version), The Way U Are
20040905 MBC Athens 2004 Olympic – Talk + Whatever They Say
20040905 SBS Inkigayo – The Way U Are + Whatever they say
20040905 SBS Inkigayo – Mutizen Award (Micky cry-baby) + The Way U Are Encore
20040908 KM B-Side Show Tank – The Way U Are (Yunho)
20040915 KM So Cool High Festival – The Way U Are
20040924 MBC – The way U are
20040924 MNet Yepp Festival – Drive + The Way U Are + Whatever They Say
20040928 KM – My Little Princess + Hug + Drive + The way U are + Whatever They Say
20041006 Whatever They Say + The Way U Are Perf. in School
20041008 CCTV Chinese-Korea Friendship Concert – I Believe+The Way U Are
20041010 SBS Inkigayo Comeback Special – I Believe+Tri-angle
20041010 KBS Korea-China Song Festival – Hand in Hand
20041010 KBS Korea-China Song Festival – I Believe
20041017 SBS Inkigayo – I Believe
20041022 KBS2 Music Bank Comeback – I Believe
20041024 SBS 2004 Music On Concert – I Believe + Tri-Angle
20041028 Mnet M!Countdown – I Believe + Tri-Angle
20041031 SBS Inkigayo – I Believe
20041104 M.net M!Countdown – I Believe
20041105 KBS Music Bank – I Believe
20041105 KM Show Music Tank – I Believe + Tri-Angle
20041106 SBS Woman’s Freedom Concert – I Believe
20041107 SBS Inkigayo – I Believe
20041109 KMTV B-side Show Tank – I Believe (Jaejoong)
20041112 KBS2 Music Bank – Dance Show + I Believe
20041112 KMTV Music Show Tank – I Believe
20041117 KMTV B-side Show Tank – I Believe (Yuchun)
20041119 KBS2 Music Bank – TVXQ MC (720×540 24fps) (luvehesen)
20041120 MBC Korean Music Festival in LA 2004 – Miduhyo (I Believe)
20041120 MBC Korean Music Festival in LA 2004 – Ending
20041121 SBS Inkigayo – Miduhyo (Micky cried)
20041123 KBS2 Asia Song Festival – I Believe + The way U are
20041126 KBS2 Music Bank – I Believe
20041126 KMTV Music Show Tank – I Believe
20041203 KBS2 Asia Song Festival 2004 – I Believe + The Way U Are
20041203 KBS Music Bank – I Believe
20041204 MKMF 2004 – Red Carpet
20041204 MKMF 2004 – Best New Group
20041204 MKMF 2004 – Magic Castle+Hug+Triangle ft. Boa, the Trax
20041204 MKMF 2004 – Rehearsal Backstage
20041205 SBS Inkigayo – I Believe
20041205 SBS Inkigayo – Mutizen + I Believe Encore
20041209 MBC … – a bit of Tri-angle, silly talk and dance
20041209 MNet M!Countdown – I Believe
20041210 SBS The 15th Seoul Music Awards – Tri-angle
20041210 SBS The 15th Seoul Music Awards – Receive Bonsang Award
20041212 SBS Inkigayo – Tri-Angle
20041216 Mnet M!Countdown – Tri-Angle
20041217 KBS Music Bank – Magic Castle
20041217 Mnet Yepp Concert – Magic Castle + The Way U Are + Tri-Angle
20041219 SBS Inkigayo – TRI-ANGLE
20041223 KM MKMF 2004 – Chrismas Message+Magic Castle+Jesus+SantaClaus+First Noel
20041224 KBS Music Bank – Christmas Message
20041224 KBS Music Bank – Magic Castle + Santa Claus Is Comin To Town
20041224 KMTV Show Music Tank-Magic Castle + Santa Claus Is Comin’ To Town
20041226 SBS Inkigayo – Tri-Angle
20041229 KMTV B-side Show Tank – Magic Castle+Santa Claus Is Coming To Town
20041229 SBS 2004 Gayo Daejun – Tri-angle with Boa and The TRAX
20041230 KBS Gayo Daesang – Step By Step+New York New York
20041230 KBS Gayo Daesang – The way U are
20041231 MBC 10th – All You Need Is Love (TVXQ,Rain,Se7en,Shinwha,etc)
20041231 MBC 10th – Magic Castle + Hug
20041231 MBC 10th – The way U are
20041231 MBC 10th – Endin

2005

20051230 KBS2 Gayo Award – We are the future

2006

20061119 Rehearsal Balloons for KBS1 Open Concert

2008

20080128 Purple Line
20080928 SBS Inkigayo – Hey!Don’t bring me down
20081001 SBS Chocolate Show – Mirotic
20081016 KM M Super Concert – Love in the Ice

2009

20090320 Lion Heart
20090820 Boy Pop Factory 09 – Been So Long – Jaejoong & Yuchun

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s